Tin mới

Thư mời dự Tết Trung Thu 2018

BAN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU           BERLIN- CHLB ĐỨC                                                                                                 B... Read more

Hội Nghệ An

BAN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU           BERLIN- CHLB ĐỨC                                                                                                 Berlin, ngày 14-09-2018                     THƯ MỜI DỰ TẾT TRUNG THU- 2018      Kính gửi các Hội đoàn cùng toàn thể cộng... Read more

Cộng đồng Việt

BAN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU           BERLIN- CHLB ĐỨC                                                                                                 Berlin, ngày 14-09-2018                     THƯ MỜI DỰ TẾT TRUNG THU- 2018      Kính gửi các Hội đoàn cùng toàn thể cộng... Read more

Nước Đức

Tin Thế giới

© Hội đồng hương Nghệ An | Phát triển: DUYKHANH | web entwicklung & design