Tin mới

TIN BUỒN Hôi đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức cùng gia đình thông báo tin buồn (xem phía dưới): Ông Hoàng Thanh Hùng, quê xã Hồng Thành, Yên Thành, Ngh... Read more

Tin buồn - Cáo phó

Tin buồn – Cáo phó

Hội đồng hương Nghệ An tại Đức xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến ông NGUYỄN VĂN THÁI, cầu mong cho vong hồn ông chóng siêu thoát n... Read more

Thư mời dự Tết Trung Thu 2018

BAN TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU           BERLIN- CHLB ĐỨC                                                                                                 B... Read more

Hội Nghệ An

TIN BUỒN Hôi đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức cùng gia đình thông báo tin buồn (xem phía dưới): Ông Hoàng Thanh Hùng, quê xã Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An, đã qua đời ngày 22.5.2021 (11 tháng Tư, Tân Sửu) tại Buch-Brandenburg-Đức. Hội đồng hương Nghệ An xin được gửi lời... Read more

Cộng đồng Việt

TIN BUỒN Hôi đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức cùng gia đình thông báo tin buồn (xem phía dưới): Ông Hoàng Thanh Hùng, quê xã Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An, đã qua đời ngày 22.5.2021 (11 tháng Tư, Tân Sửu) tại Buch-Brandenburg-Đức. Hội đồng hương Nghệ An xin được gửi lời... Read more

Nước Đức

Tin Thế giới

© Hội đồng hương Nghệ An | Phát triển: DUYKHANH | web entwicklung & design